پروژه‌های حوزه بازاریابی

 

تدوین مدل کسب و کار شرکت فم پاسیفیک


کارفرما: شرکت فم پاسیفیک

شرح پروژه:

شرح پروژه: فم پاسیفیک شرکتی ثبت شده در نیوزلند است. این شرکت در نقاط مختلف دنیا از جمله انگلستان، استرالیا، کانادا و فرانسه دارای دفتر می‌باشد. فم پاسیفیک دفتر تهران خود را با تمرکز بر حوزه آموزش و مشاوره مدیریت تاسیس کرد. راه‌اندازی باشگاه مدیران (Executive Club) و نیز آموزش بلاک‌چین با بهره‌گیری از اساتید بین‌المللی از جمله خدمات ارائه شده توسط این شرکت بود. در این پروژه مدل کسب و کار و المان‌های اساسی محیطی که بر آن تاثیرگذار بودند شناسایی و تدوین گردید.


خدمات پروژه:

بررسی و شناسایی توانمندی‌ها و امکانات فم پاسیفیک در ایران و سایر کشورها

بررسی شرایط محیطی تاثیرگذار

اجرای تحقیقات بازار با روش‌های کیفی جهت بخش‌بندی مشتریان

طراحی ارزش‌های اصلی پیشنهادی شرکت به مشتریان هدف

تدوین المان‌های اصلی بوم کسب و کار شرکت


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.