طراحی اینفوگرافیک

 

مستندنگاری تجارب سازمان نوسازی شهر تهران

سازمان نوسازی شهری تهران از آغاز تا امروز
اینفوگرافیک تجارب نوسازی شهری در ایران و جهان
رویکردها و اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران
اثرات و پیامدهای پروژه‌های سازمان نوسازی شهر تهران

ارزیابی عملکرد یکساله سازمان میادین تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی

درصد تعداد صندوق‌های فروشگاهی موجود به تعداد غرفه‌ها به تفکیک هر بازار
درصد تعداد صندوق‌های فروشگاهی موجود به تعداد غرفه‌ها به تفکیک هر میدان
ابعاد محور توسعه خدمت رسانی
روند پیشرفت ایجاد شبکه ترازوها و صندوق های فروشگاهی

پروژه احداث ادامه لاین کندروی شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی

 
طراحی اینفوگرافی مراحل انجام پروژه، چالشها و مزایای اجرای طرح
 
 
 

برنامه‌ریزی عملیاتی پنج ساله شرکت نوسازی عباس‌آباد

برنامه پنج ساله شرکت نوسازی عباس آباد (بازه زمانی سال 1393)
برنامه پنج ساله شرکت نوسازی عباس آباد (بازه زمانی سال 1394)
برنامه پنج ساله شرکت نوسازی عباس آباد (بازه زمانی سال 1395)
برنامه پنج ساله شرکت نوسازی عباس آباد (بازه زمانی سال 1396)
برنامه پنج ساله شرکت نوسازی عباس آباد (بازه زمانی سال 1397)
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.