پروژه‌های حوزه بازاریابی

 

تدوین برنامه بازاریابی شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان


کارفرما: شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان

شرح پروژه:

شرح پروژه: شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان به عنوان تنها ارائه دهنده خدمات ذخیره‌سازی خون بند ناف ایران و بزرگترین بانک خون بند ناف خاورمیانه از جمله مراکز پیشرو در تجاری‌سازی علم و فناوری در کشور می‌باشد. بر مبنای برنامه مدیریت راهبردی شرکت، توسعه و نفوذ در بازار از جمله اقدامات کلیدی است که می‌بایست صورت می‌پذیرفت. در همین راستا برنامه بازاریابی شرکت در دو حوزه بانک خون بند ناف و خدمات گردشگری سلامت تدوین و اجرا شد. رشد بیش از 50 درصدی مشتریان خدمات گردشگری سلامت و افزایش 100 درصدی مشتریان بانک خون بندناف از جمله دستاوردهای اجرای این برنامه‌ها می‌باشد.


خدمات پروژه:

بخش‌بندی مشتریان و انتخاب بخش‌های هدف بانک خون بند ناف و خدمات گردشگری سلامت

جایگاه‌یابی شرکت

شناسایی و توسعه کانال‌های ارتباطاتی با مشتریان هدف

تدوین برنامه روابط عمومی شرکت

تدوین برنامه تبلیغات آفلاین و آنلاین سازمان

طراحی و توسعه خدمات پیشنهادی به مشتریان


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.