پروژه‌های حوزه برنامه‌ریزی استراتژیک

 

طراحی و تدوین برنامه مدیریت راهبردی شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان


کارفرما: شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان

شرح پروژه:

شرح پروژه: شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان به عنوان تنها ارائه دهنده خدمات ذخیره‌سازی خون بند ناف ایران و بزرگترین بانک خون بند ناف خاورمیانه از جمله مراکز پیشرو در تجاری‌سازی علم و فناوری در کشور می‌باشد. در این پروژه با شناسایی پتانسیل‌های مجموعه و فرصت‌های در دسترس آن، برنامه توسعه کسب و کار شرکت با تمرکز بر مزیت رقابتی سازمان، طراحی و تدوین شد. جهت پیاده‌سازی این برنامه متد کارت امتیازی متوازن (BSC) استفاده گردید. مزیت اساسی بهره‌گیری از BSC، برقراری توازن بین نگاه بلند مدت و کوتاه مدت و نیز شرایط داخلی و بیرونی سازمان می‌باشد.


خدمات پروژه:

شناسایی وضعیت موجود سازمان با استفاده از مدل‌های 7S مکنزی و زنجیره ارزش پورتر

تحلیل محیط پیرامونی با استفاده از مدل‌های PESTEL و پنج نیروی رقابتی پورتر

تحلیل ذینفعان

تحلیل وضعیت شرکت با رویکرد منبع محور

تدوین و مستندسازی فرآیندهای سازمانی

تدوین ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی

تدوین اهداف کلان سازمان

تدوین راهبردهای کلان سازمان

تدوین پروژه‌های مورد نیاز جهت نیل به اهداف

تدوین کارت امتیازی متوازن سازمانی، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و اقدامات ابتکاری (Initiatives)

تدوین قالب گزارش‌دهی واحدهای سازمانی

پایش مستمر شاخص‌های کلیدی، آنالیز فاصله عملکرد (Gap Analysis) و تعریف اقدامات اصلاحی


طراحی و تدوین برنامه مدیریت راهبردی شرکت نیروانا سان


کارفرما: شرکت مهندسی دکوراسیون نیروانا سان

شرح پروژه:

شرکت نیروانا سان از جمله شرکت‌های به نام در حوزه طراحی و ساخت مبلمان خانگی و اداری می‌باشد. فعالیت‌های شرکت نیروانا، به عنوان یک Solution Provider ، تولید، تامین و عرضه انواع سیستم‌های دکوراسیون و مبلمان (اداری و خانگی) در قالب ارائه راه‌حل‌های جامع و هماهنگ با رعایت اصول مهندسی دکوراسیون می‌باشد.

در این پروژه با شناسایی پتانسیل‌های مجموعه و فرصت‌های در دسترس آن، برنامه توسعه کسب و کار شرکت با تمرکز بر مزیت رقابتی سازمان، طراحی و تدوین شد. جهت پیاده‌سازی این برنامه متد کارت امتیازی متوازن (BSC) استفاده گردید. مزیت اساسی بهره‌گیری از BSC، برقراری توازن بین نگاه بلند مدت و کوتاه مدت و نیز شرایط داخلی و بیرونی سازمان می‌باشد.


خدمات پروژه:

شناسایی وضعیت موجود سازمان با استفاده از مدل‌ زنجیره ارزش پورتر

تحلیل محیط پیرامونی با استفاده از مدل‌های PESTEL و پنج نیروی رقابتی پورتر

تحلیل ذینفعان

تدوین ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی

تدوین اهداف کلان سازمان

تدوین راهبردهای کلان سازمان

تدوین کارت امتیازی متوازن سازمانی، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و اقدامات ابتکاری (Initiatives)


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.